Podstawowy przelicznik cennika:  1 kredyt = 1 zł brutto


Wyświetlanie
W okresie kwartału - 79 kredytów
W okresie półrocznym - 98 kredytów
W okresie roku - 140 kredytów
Pakiet: wyświetlanie + obiekty polecane + okno reklamowe
W okresie kwartału - 380 kredytów
W okresie półrocznym - 660 kredytów
W okresie roku - 940 kredytów
Wyróżnienie - obiekty polecane
W okresie miesiąca - 40 kredytów
W okresie 2 miesięcy - 76 kredytów
W okresie 3 miesięcy - 110 kredytów
W okresie 4 miesięcy - 140 kredytów
W okresie 5 miesięcy - 166 kredytów
W okresie 6 miesięcy - 190 kredytów
W okresie 7 miesięcy - 210 kredytów
W okresie 8 miesięcy - 226 kredytów
W okresie 9 miesięcy - 240 kredytów
W okresie 10 miesięcy - 250 kredytów
W okresie 11 miesięcy - 256 kredytów
W okresie 12 miesięcy - 260 kredytów
Wyróżnienie - okno reklamowe
W okresie miesiąca - 60 kredytów
W okresie 2 miesięcy - 115 kredytów
W okresie 3 miesięcy - 165 kredytów
W okresie 4 miesięcy - 210 kredytów
W okresie 5 miesięcy - 250 kredytów
W okresie 6 miesięcy - 285 kredytów
W okresie 7 miesięcy - 315 kredytów
W okresie 8 miesięcy - 340 kredytów
W okresie 9 miesięcy - 360 kredytów
W okresie 10 miesięcy - 375 kredytów
W okresie 11 miesięcy - 385 kredytów
W okresie 12 miesięcy - 390 kredytów